เทป Opp คืออะไร

เทป Opp นั้นเรียกได้หลายแบบมากมาย เช่น เทปปิดกล่อง เทปกาว เทปใส  เป็นต้น โดยปกตินิยมจะนำเทป opp ไว้ใช้สำหรับปิดกล่อง ในบางครั้งอาจจะนำมาใช้ติดเพื่อยึดของต่างๆ ได้มีราคาไม่สูงมากนัก สามารถหาซื้อได้ง่าย เทป opp คืออะไร แล้วทำมาจากอะไร เทป opp หรือเทปกาว เทปปิดกล่องที่เราพบเห็นกันทั่วไปนั้นผลติมาจากฟิล์มชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า BOOP ซึ่งย่อมาจาก Biaxially Oriented PolyPropylene เป็นเนื้อฟิล์มประเภทหนึ่งที่ได้คุณภาพโดยจะนำเอาเนื้อฟิล์มนั้นมาเคลือบด้วยกาวชนิดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เพื่อไห้สามารถยึดติดกับวัตถุต่างๆ ได้โดยเนื้อฟิล์มจะมีคุณสมบัติในการรับแรงดึงที่ดี ไม่ฉีกขาดง่าย มีความเหนียว สามารถยืดหยุ่นได้ดี เนื้อฟิล์มสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และราคาไม่สูงมากนัก ส่วนมากมักจะใช้เป็นเทปปิดกล่องในงานปิดกล่องให้แข็งแรงเพื่อใช้ในการขนส่งและแพ็คสินค้า ใช้กันมากในงานด้านบรรจุภัณฑ์โรงงานอุตสาหกรรม โดยในบางครั้งสามารถนำมาดัดแปลงใช้ในการติดของต่างๆ มากมายตามความเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *