คุณวิยะดา ข้าราชการ

ปกติจะซื้อเทปกาวใช้ในหน่วยงาน โดยจะซื้อที่นี่ เพราะสินค้าถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป เพราะดิฉันต้องใช้เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องถูก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *